Wednesday, October 31, 2007

સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલની જન્મજયંતી


આજે આપણા લાડીલા લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલની જન્મજયંતી છે અને મેં જોયુ કે આપણા કહેવાતા અગ્રણી અખબારોમાંથી એક પણમાં એક નાનો અણસાર સુધ્ધા નથી બહુ જ દુ:ખની વાત કહેવાય.